Özel Tuzla Gisbir Hastanesi, Radyoloji Bölümü-Branşı
+902165814200 International Patiens
RADYOLOJİ

İleri teknoloji ürünü en gelişmiş radyolojik cihazlara sahip olan merkezimizde diagnostik radyolojik işlemler özenle yapılmaktadır.

Bölümümüzde rontgen, bilgisayarlı tomogrofi, mamografi, dijital floroskopi, manyetik rezonans görüntüleme, ultrasonografi, renkli doppler ultrasonografi, kemik yoğunluğu cihazları mevcut olup, ileri teşhis yöntemleri kullanılmaktadır.

Radyoloji bölümümüzde tüm modalitelerde elde edilen digital imajlar transfer edilebilmekte, klinisyen hekimler ile radyolog doktorlar arasında bilgi alışverişini ve konsültasyonu mümkün kılmaktadır. PACS sistemi aracılığıyla yüksek çözünürlükteki ekranlardan görüntü üzerine ölçüm ve çalışmalar yapılabilmekte, diktasyon sistemi ile rapor kayıtları yapılmaktadır. Tüm radyografik incelemeler bu sistem sayesinde dijital olarak saklanabilmektedir.


Manyetik Rezonans Görüntüleme


MR radyodalgaları ile çalışan ve iyonizan radyasyon içermeyen bir modalitedir. Tüm nörolojik incelemeler (beyin, boyun ve vertebral kolon), vasküler anjiografi (periferal, intrakranial, karotis ve aorta), abdomen, toraks meme MRG, kas-iskelet sistemi incelemeleri, MR kolanjiopankreatikografi (MRCP), difüzyon MRG, MR spektroskopi ve tüm vücut MR incelemeleri yapılabilmektedir.

Cihazımızla tanısal duyarlılığı artıran ve tedavinin planlanmasında önemli katkıları bulunan üç boyutlu görüntüler oluşturulabilmektedir. En son görüntüleme protokolleri kolayca uygulanabilmektedir.


Bilgisayarlı Spiral Tomografi


Bilgisayarlı tomografi özellikle kemik ve akciğer lezyonlarında tanı değeri yüksek bir görüntüleme yöntemidir. Kesitsel görüntüleme kapasitesi nedeniyle 3 boyutlu görüntülemeyi sağlamaktadır. US ve röntgen grafilerde tanı konulamayan olgularda ileri tetkik yöntemidir.


Renkli Doppler ve Ultrasonografi


Ultrasonografi ve doppler ultrasonografi cihazları en son teknolojik yeniliklere sahiptir. Karın, pelvik, böbrek, tiroid, toraks, meme, kalça, göz gibi tüm ultrasonografik incelemeler yapılmaktadır. Vasküler yapılar ve kan akımı renkli doppler ultrason ile ayrıntılı olarak değerlendirilebilmektedir. Üst ve alt ekstremite arteriel ve venöz sistem renkli doppler ultrason, karotis ve vertebral arter doppler, orbital doppler, jinekolojik doppler, renal arter ve diğer doppler US incelemeler gerçekleştirilmektedir.


Mammografi


Mamografi meme kanserinin ve diğer iyi huylu meme hastalıklarının tanısında, düşük dozda X-ışınları kullanılarak gerçekleştirilen özel bir incelemedir. Mamografi hizmetleri asemptomatik hastaların tarama amaçlı incelemeleri, semptomatik meme hastalıkları olan bayanların tanısal amaçlı incelemeleri ve konsültasyonları içermektedir.

resim
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
2022 © copyright tbn web