Özel Tuzla Gisbir Hastanesi, Nöroloji Bölümü-Branşı
+902165814200 International Patiens
NÖROLOJİ

Genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır.

Hastanemizde ileri görüntüleme yöntemleri uygulanarak nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisi mümkün olmaktadır. Modern tıp uygulamalarında, gelişmiş laboratuar nörolojik hastalıkların tanı ve tedavilerinde önemli yer tutmaktadır. Özellikle beyin damar hastalıklarında çok önemli olan radyoloji bölümü, modern tıbbın gerektirdiği doğru ve kaliteli sonuçlar, yeni nesil radyolojik cihazlarımızla nörolojik hastalıkların aydınlatılmasında bize yardımcı olmaktadır.


Hastanemizde Yapılan Uygulamalar; 


  • EEG
  • EMG


Nörolojik Temel Bilimler;  1. Birçok sistemik hastalık sinir sistemine ait bulgulara neden olurken, bazı nörolojik hastalıklar diğer organ sistemlerini etkileyebilir. Pek çok nörolojik hastalık tek bir sisteme ait bulgu vermediğinden başvuru sırasında hastaların bir çoğu farklı branş hekimlerince görülür.
  2. Nöroloji polikliniklerimize başvuru şikâyetlerinin başlıcalar; baş ağrıları, baş dönmeleri, inmeler, şuur değişikliği ile giden hastalıklar (epilepsi= sara), el ayak uyuşmaları, çeşitli kas güçsüzlükleri gibi durumlardır.
  3. Yaşlı nüfusun artışı, hipertansiyon, kalp hastalığı ve diyabet gibi sistemik hastalıkların ve bunlara bağlı komplikasyonların daha sık rastlanır olmasına yol açmaktadır. İnme bu komplikasyonların en dramatik ve en korkulanıdır. Sıklıkla başvurduğumuz Kraniyal tomografi ve/veya manyetik rezonans görüntülemesi, ekokardiografi ekstrakranial dopler gibi teknikler birimimize başvuran hastalarımızda uygulanmakta, alınan sonuçlar hastalarımızın takip ve tedavilerine katkıda bulunmaktadır. Koma, ilerleyici inme, sık tekrarlayan nöbetler gibi hasta yaşamını tehlikeye sokan ciddi durumlarda hastalarımız takip ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürdürülmektedir.
  4. El ve ayak uyuşmaları gibi sık rastlanılan yakınmalarla ortaya çıkan nöropatileri değerlendirmek ve bel, boyun fıtığı gibi ağrılı durumların tanısında dinamik bir tanı yöntemi olan emg (elektro miyo-nörografi) tetkiki elektrofizyoloji laboratuarımızda yapılabilmektedir.
  5. Başta epilepsi olmak üzere santral sinir sisteminin birçok hastalığında ayırıcı tanı amacı ile kullanılan eeg (elektro ensafolo grafi) tetkiki de elektrofizyoloji laboratuarımızda yapılabilmektedir.
  6. Toplumsal bir sorun olma yoluna giden iş gücü verimi ve üretkenliği engelleyen baş ağrısı yakınmaları; polikliniğimizde değerlendirilebilmektedir.
  7. Unutkanlık günlük hayatımızda oldukça sık şikâyet konusu olan bir durumdur. Bu yakınma özellikle ilerleyen yaşla birlikte bir takım ciddi nörolojik hastalıkların habercisi olabilir. Özellikle çağımızın hastalığı olan Alzheimer hastalığının. Alzheimer hastalığın da belirtiler sıklıkla bellek kaybı ile başlar, özellikle yakın geçmiş unutulur. Alzheimer hastalığı dışında unutkanlığa neden olan durumlar; Yaşa bağlı unutma şikayetleri, bunamalar, felç sonrası ortaya çıkan zihinsel algılamalar, kafa travmaları sonrasında görülen unutkanlık, beyin iltihapları sonrası unutkanlık, alkole bağlı zihinsel bozukluklar, ameliyatlardan sonra ortaya çıkan zihinsel bozukluklar, Parkinson, MS gibi kronik nörolojik hastalıkların seyri sırasında görülen zihinsel problemlerdir. Unutkanlıkla ilgili tetkik ve tedaviler hastanemizde yapılabilmektedir.
  8. Parkinson hastalığı; beyin alt kısımlarındaki gri cevher çekirdeklerinin bozukluğuna bağlı bir sinir sistemi hastalığıdır. Genellikle orta yaş hastalığıdır. Binde bir sıklıkla görülen, müzmin, ilerleyici, tedavisi iyileşmeyen bir hastalıktır. Parkinson hastalığı ile ilgili tetkik ve tedaviler hastanemizde yapılabilmektedir.


resim
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
2022 © copyright tbn web