Özel Tuzla Gisbir Hastanesi, Laboratuvar Bölümü
+902165814200 International Patiens
LABORATUVAR

Başvuran hastalarımızın klinik tanı ve tedavi süreçlerinin izlenmesinde gerekli olan tüm laboratuvar hizmetleri zamanında doğru ve güvenilir olarak sunulmaktadır.

Hastalarımızdan test için örneklerin alınmasından sonuçların hazırlanmasına kadar her adımda hasta güvenliği ve beklentileri bizler için son derece önemlidir.

Tanı, tedavi ve hasta değerlendirilmesi için gerekli görülen tüm laboratuvar hizmetleri modern cihazlar, deneyimli teknisyenler, iyi tasarlanmış bir laboratuvar ortamı kaliteye ve hasta memnuniyetine önem veren bir yönetim ekibi ile gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvarımızdaki tüm cihazlarımızın bakım ve kontrolleri günlük, haftalık ve aylık olmak üzere ayrı ayrı yapılmaktadır. Her sabah kontrol kanları çalışıldıktan ve gerekli kalibrasyonlar yapıldıktan sonra hasta örnekleri ne geçilmektedir. Gerekli görüldüğünde bu kontroller gün içinde tekrarlanmaktadır.


Laboratuvarımız KBUDEK EXTERNAL KALITE PROGRAMI'NA bağlı olup sonuçlarımız yurt dışında uluslararası kalite kontrol örnekleri ile düzenli olarak kontrol edilerek sonuçlar rapor edilmektedir. Ayrıca iç kalite kontol programı ile ilgili düzenli çalışmalar yapılmaktadır.


Laboratuvarımız Biyokimya ve Kln. Biyokimya uzmanı,  bir sorumlu laboratuvar teknikeri ve deneyimli laboratuar teknisyenlerinden oluşan kadrosu ile hastalarımıza hizmet vermektedir.


Yapılan testlerden doğru sonuçlar elde edebilmek için hastalarımızın aşağıdaki şartlara dikkat etmeleri gerekmektedir.


 • Genel sağlık taraması laboratuvar tetkikleri için 10 - 12 saatlik açlık sonrası sabah kan verilmektedir.
 • Tetkik için hastanemize gelmeden önce ağır ve zorlayıcı egzersizlerden kaçınılmalıdır.
 • Düzenli olarak kullanılan ilaçların, testleri etkileyip etkilemediğini laboratuvarımızdan öğrenerek konuyu doktorunuza danışmanız gereklidir.


Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı


Klinik mikrobiyoloji laboratuvarının ana görevi hastalığa neden olan mikroorganizmaları tanımlamak ve gerekiyorsa antimikrobiyal ajanlara duyarlılıklarını belirlemektir. Erken tanı ve tedavi infeksiyon hastalıklarında çok önemlidir. Mikrobiyoloji verilerinin bir diğer önemi antibiyoterapinin izlenmesine olanak vermesi infeksiyonun diğer sağlam kişilere bulaşmasını ve salgınları önleyebilmesidir.


Mikrobiyoloji Ünitesi:


Bakterilerin etken olduğu enfeksiyon hastalıklarının tanısında, klasik kültür yöntemlerinin yanı sıra doğrulama ve ileri tanımlamada hızlı ve güvenilir ek metodlarla sonuçlar desteklenmektedir. Klinik örneklerin boyalı mikroskobilerinin gün içerisinde değerlendirilmesi ile klinisyenin tanıya hızlı bir şekilde yönlendirilmesi, tiplendirme ve duyarlılık sonuçlarının gecikmeden verilmesi tedavinin en kısa sürede başlanmasına yardımcı olmaktadır. Bakteri tanımlama ve antibiyotik duyarlılık sonuçları MIC değerleri ile birlikte The Clinical and Laboratory Standards Institute(CLSI/NCCLS) kriterlerine göre çalışılarak raporlama yapılmaktadır.

Mikrobiyoloji ünitesinde ayrıca hızlı antijen testleri ile bazı bakterilerin (Strep A, H.pylori vb), bazı virüs antijenlerinin (Rotavirus, Adenovirüs, RSV, İnfluenza A-B vb.) ve antikorlarının araştırılması, parazit etkenlerinin tespiti (Amip-Giardia antijeni, boyalı inceleme) yapılmaktadır.


Seroloji Ünitesi


Bu ünitemizde tam otomatik cihazlar ile vücut sıvılarında bulunan proteinlerin (ASO, CRP, RF, immunglobulinler, kompleman vb.) tahliline yönelik testler, hepatit (Hepatit B, Hepatit C vb.) ve AİDS(HIV) testleri, gebelik enfeksiyonlarını belirleyen testler (TORCH grubu), Brucella ve Tifo için testler, romatolojik hastalıkların teşhisine yönelik otoantikorlar (ANA, Anti dsDNA, ANCA, Anti CCP vb.) ve diğer serolojik testler yapılmaktadır.


Kan Ünitesi


Bu bölümde kan grubu hem manuel hem de otomatize sistemde jel santrifügasyon yöntemiyle çalışılmakta, cross match, coombs (direkt/indirekt), acil durumlarda donörlerden kan alım işlemi yapılmaktadır.


Kültürler İle İlgili Uyulması Gereken Kurallar


 • Bazı klinik örneklerin kültürün yapılmasının tanıda herhangi bir değeri yoktur. Bu nedenle kusmuk, yeni doğanın gastrik sıvısı, kolostomiden gelen örnek, göbek sürüntüsü, açlık mide suyu (tüberküloz dışı) gibi örneklerden kültür yapılması gereksizdir.
 • Yanık dokusu, dekübit yarası, perirektal apse, yüzeysel ağız ve periodontal lezyonlardan sürüntü örneği yerine, doku veya aspirasyon örneklerinin laboratuarımıza gönderilmesi uygundur.
 • Boğaz, balgam, bronkoalveolar lavaj (BAL), servikal sürüntü, endotrakeal aspirat, prostat sıvısı, vajen sürüntüsü gibi örneklerden anaerob kültür yapılmamaktadır.


Mikrobiyoloji İle İlgili Örnek Almada Genel Kurallar


 • Kültür ile ilgili örnekleri lütfen antibiyotik kullanmaya başlamadan önce aldırınız, aksi takdirde mikroorganizmaların üremesine engel olursunuz.
 • İdrar örneklerini steril şartlarda almaya, balgam örneklerini tükürük ile karıştırmamaya özen gösteriniz.
 • Laboratuara verdiğiniz örneklerde isminizi ve soyadınızı mutlaka kontrol ediniz.
 • Kültür için alınan örnekleri mümkün olan en kısa zamanda laboratuvara ulaştırınız.


Kültür Sonuçları Ne Zaman Alınır?


 • İdrar, boğaz, balgam ve kateter kültürleri: Üreme olmamışsa ve normal flora olarak çıkmış ise alındıktan bir gün sonra, üreme olmuş ise genellikle iki gün, nadiren üç-dört gün içinde,
 • Dışkı, vajen, üretral akıntı ve burun kültürleri: Normal flora ise iki gün, üreme olmuş ise dört gün içinde,
 • Püy, BOS, parasentez, torasentez, perikard sıvısı, eklem sıvısı, konjuktiva, safra ve açlık mide suyu kültürleri: Üreme olmamış ise iki gün, üreme olmuş ise üç-dört gün içinde,
 • Tüberküloz Kültürü: 45 gün içinde,
 • ARB: Aynı gün içinde sonuçlandırılır.


Kültürler Nasıl Alınır?


 • İdrar Kültürü; İdrarın alımında temel ilke steril koşullarda idrar alımıdır. İdrar yolları enfeksiyonlarının araştırılması için en iyisi taze sabah idrarının ya da idrar torbasında 4 saat beklemiş idrarın incelenmesi uygun olur. Yeni idrar yapmış bir kimseye su içirip çabuk idrar alınması idrarı sulandıracağından üreme sayısı hakkında yanlış sonuç verir.

İdrar kültürü vermeden önce eller sabunla yıkanır. Hemşiremiz tarafından verilen dezenfektanlı petlerle kadınlar için önden arkaya doğru, erkekler için ise ortadan başlayarak kenara doğru çepeçevre bir kez silerek ilk gelen idrar dışarıya, orta kısmı steril idrar kabı içine kabın 1/3'ü doluncaya kadar doldurulur. Son kısmı dışarıya atılır. Bebeklerde idrar alımı için laboratuarımızdan sağlanacak ve uygulaması gerçekleştirilecek steril adaptörler kullanılmaktadır. Kültür için alınan idrar bir saat içinde laboratuara getirilmeli, beklemek zorunda kalınırsa mutlaka buzdolabında tutulmalıdır.


 • Boğaz Kültürü; Kültür alınmadan önce bir şey yememeye özen gösteriniz, eğer yemiş iseniz birkaç kez ağzınızı çalkaladıktan veya dişlerinizi fırçaladıktan sonra kültür aldırınız. Kültür alınırken eküvyonun (steril ucu pamuklu çubuk) dile ve dişe değmemesi için ağzınızı iyice açmaya özen gösteriniz ve tükürük ile bulaş olmamasına dikkat ediniz. Boğaz kültürleri taşıyıcı bir besiyeri içine alınması nedeniyle 24 saate kadar bu ortamda bekleyebilmektedir. Ancak örneğin güneş ışığı altında kalmaması ve uygun ortamda tutulması çok önemlidir. Bu nedenle örnek alınır alınmaz en kısa zamanda laboratuara getiriniz.
 • Balgam Kültürü; Sabah ilk balgam örneği verilmesi en uygunudur. Ağız birkaç kez su ile çalkalandıktan ve diş fırçalandıktan sonra derin bir nefes alarak balgam çıkartılır ve tükürük ile bulaşmamasına özen göstererek laboratuardan alınan steril kaba koyarak teslim edilir. Balgam çıkaramayan çocuk hastalara muayene oldukları bölümde yardım verilmektedir.
 • ARB ve/ veya tüberküloz kültürü için balgam örneği üç gün üst üste ve sabahları verilmelidir.
 • Dışkı Kültürü; İçerisinde çok sayıda mikroorganizmalar bulunduğundan bekletilen dışkıda çeşitli kimyasal ve pH değişiklikleri oluşarak kısa zamanda patojenlerin yok olmalarına neden olur.
 • Bu nedenle her türlü mikrobiyolojik ve parazitolojik incelemeler için dışkının taze olması en iyisidir. Dışkı bir saat içinde incelenemeyecek veya laboratuara gönderilemeyecekse laboratuara danışılarak uygun taşıma ve saklama besiyerleri sağlanmalıdır.
 • Püy Kültürü; Doktor tarafından steril taşıyıcı besiyerleri içine veya enjektör / tüp içine alınan kültürler en kısa sürede laboratuara ulaştırılmalı, püyün nereden alındığı istek kağıdında belirtilmelidir.


resim
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
2022 © copyright tbn web