Özel Tuzla Gisbir Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü-Branşı
+902165814200 International Patiens
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

Son yıllardaki teknolojik gelişmeler Beyin ve Sinir Cerrahisi adına ciddi katkıda bulunmuştur. Özellikle radyolojik tanı yöntemlerinin( bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, anjiografi) gelişmesi ve ameliyatlarda kullanılan cihazlar ( mikroskop cihazı, endoskopi, floroskopi) hem tanı hem de tedavi adına önemli katkıda bulunmuştur.

GİSBİR Hastanesinde Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümü tüm bu teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekte, kullanmakta ve hastalar için en uygun tedavi seçeneklerini sunmaktadır. Tüm dünyadaki tıbbi gelişmeler aynı anda bölümümüzde aynı anda kolaylıkla uygulanabilmektedir.


Beyin ve sinir cerrahisi bölümümüz diğer branşlarla ortak bir çalışma içerisindedir. Amacımız hastalar için en uygun tedaviyi sunmaktadır.

Özellikle günümüzde tüm branşların iç içe olduğu, tedavi yöntemleri alternatiflerinin bol olduğu durumlarda karışıklığı önlemek açısından lider konumdadır.

Özelikle acil serviste tüm travmalı hastalara en hızlı şekilde tetkikleri yapılarak kafa travmaları, sinir yaralanmaları omurga ve omurilik yaralanmalarına hemen müdahaleleri yapılmaktadır. Travma olmadan acile başvuran beyin kanamaları, beyin tümörleri yine hemen tetkikleri yapılarak uygun tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.


Acil servisimiz, yoğun bakım ünitemiz 24 saat hasta bakımı yapmakta ve bölümümüz ile sürekli işbirliği içerisinde çalışmaktadır.

Özelikle yurtiçi ve yurtdışında tanınan hekim kadromuzla özellikle beyin tümörleri ve omurga cerrahisi adına tüm ameliyatlar sorunsuz yapılmaktadır. Özellikle hastanemizde hemen hemen tüm tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulanması il dışından da farklı hasta gruplarının gelmesine vesile olmaktadır.


Beyin Cerrahisinin İlgi Alanları Ve Tedavi Ettiği Hastalıklar


  1. Beyin tümörleri: Her türlü beyin tümörü mikrocerrahi yöntemlerle tedavi edilebilmektedir. 
  2. Beyin kanamaları: ( Beyin damarı anevrizmaları balonlaşmalar, damar yumakları arteriovenoz malformasyonlar) ameliyatları başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
  3. Çocukluk çağı beyin ve sinir hastalıkları: Doğuştan veya sonradan gelişen hidrosefali, omurilik açıklıkları, beyin ve omurilik tümörleri, epilepsilerin cerahi girişimleri ve takipleri yapılmaktadır.
  4. Omurga ve omurilikle ilgili her türlü hastalık: Bel fıtığı ve boyun fıtığı hastalıkları: Son teknolojik cihazların yardımı ile mikrodiskektomi yöntemi ile ameliyatlar yapılmakta, ameliyat gereksinimi olmayan hastalarda diğer tedavi yöntemleri kullanılarak tedavileri olabilmektedir. (Lazer, ozon, enjeksiyon, algolojik)
  5. Bel kayması ve omurilik kanal daralması: Özellikle MR, BT gibi radyolojik yöntemlerle tanıları konulan hastalarımıza yine sinirlere yönelik gevşetme işlemleri ve enstrümantasyonlar yapılmaktadır.
  6. Omurga, omurilik ve sinir yaralanmaları: Acil servisimize başvuran her hastaya en kısa zamanda omurilik ve sinir ameliyatları omurgaya yönelik düzeltici ameliyatlar son model cihazlarla yapılabilmektedir.
  7. Omurga ve omurilik tümörleri, enfeksiyonlar: İstanbul içi ve dışından gelen her hastaya görüş bildirilmekte hasta için en uygun tedavi şekli uygulanabilmektedir
  8. Deformiteler(omurga eğrilikleri), yapısal bozukluklar, skolyoz, kifoz: Doğuştan veya sonradan kazanılan omurga ve omurilik eğrilikleri kifoz skolyoz gibi yapısal bozukluklara düzeltme cerrahileri yapılmaktadır.
  9. Ameliyatsız Bel Fıtığı Tedavi Yöntemleri: Laser, Enjeksiyon, Ozon, Radyofrekans, Kriyoplasti yapılmaktadır.


resim
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
2022 © copyright tbn web