Özel Tuzla Gisbir Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü-Branşı Hekimi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Özlem DEMİRCİOĞLU
+902165814200 International Patiens
Uzm.Dr. Özlem DEMİRCİOĞLU
Uzm.Dr. Özlem DEMİRCİOĞLU Randevu Al
Branşı : FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
Akademik Ünvanı : Uzm.Dr.
Yabancı Dil : İngilizce
Doğum Yeri-Yılı :
E-Posta : info@gisbirhastane.com
Telefon : 0 (216) 581 42 00
Uzm.Dr. Özlem DEMİRCİOĞLU Hakkında

Eğitim

 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı (1999-2005).
 • Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü (2005-2010).

İş Deneyimi

 • Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2010- Mart 2011).
 •  İstanbul Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Mart-Haziran 2011).
 •  Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2013-2014).
 • İskenderun Devlet Hastanesi (2014-2017).
 • Pendik Devlet Hastanesi (2017-2021)
 •  Özel GİSBİR Hastanesi (2021-…..) Halen çalışmaktadır.

Üye Olunan Dernek ve STK lar

 • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği.
 •  Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği.

Kurs-Seminer ve Alınan Sertifikalar

 •   Nöralterapi (IFMANT-IGNH-BNR Kursu) / 1,2,3,4,5 ve 6’ncı Basamaklar (2019-2020)
 •   Palpasyon ve Kardiyopulmoner Resüsitasyon (CPR) Kursu (2019)
 •   Manuel Terapi (Lomber Bölge ve Sakroiliak Eklem Manipülasyon Teknikleri) (2018)
 •   Kronik Myofasyal Ağrılar ve Duyarlı Segment Tedavisinde Kuru İğneleme Stratejileri Kursu(2009)
 •   Manuel Tıp Kursu (2009)
 • Avrupa Yeterlilik Sertifikası (PMR European Board, 2015).
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlilik Sertifikası (2010).
 • İngilizce Yeterlilik Sertifikası / Yerinde Eğitim - ABD (2013).
 • Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi (2021)
 • EULAR (The European Alliance of Associations for Rheumatology) (2021)
 • Enjeksiyon Kampı-Campinject International Toplantısı (2018, Antalya)
 • Spinal kord Yaralanmaları Rehabilitasyonu Sempozyumu (2013, İstanbul)
 • 4.Türk Romatoloji Kongresi (2010, Antalya)
 • 7. Nöropatik Ağrı Sempozyumu (2010, Antalya)
 • XV. Geleneksel Herget Nöralterapi ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu (2009, İstanbul)
 • 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (2009,    İstanbul)
 • 22’nci Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi (2009, İstanbul)
 • Medulla Spinalis Yaralanmaları Sempozyumu 8 (2007, İstanbul)
 • Ege Üniveristesi “Nörojenik Mesane” Sempozyumu (2007, İzmir)
 • VIII. Medulla Spinalis Yaralanmaları Sempozyumu (2007, İstanbul)
 • Gülhane Askeri Tıp Akademisi “Spastisite Sempozyumu” (2006, İstanbul)

Araştırmalar ve Yayınlar

 •  Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı :

     “Boyun Ağrılı Hastalarda Manuel Terapi, Fizik Tedavi ve Egzersiz Tedavilerinin Karşılaştırılması”.


 •  Makaleleri :

    -   Comparison of the efficacy of transcutaneous electrical nerve stimulation, interferential currents, and shortwave diathermy in knee osteoarthritis: a double-blind, randomized, controlled, multicenter study; Atamaz FC, Durmaz B, Baydar M, Demircioglu OY, Iyiyapici A, Kuran B, Oncel S, Sendur OF. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. Volume 93, Issue 5, May 2012, Pages 748–756.

    -   Femoroasetabular Sıkışma Sendromu: Olgu Sunumu ;Demircioğlu, Berat Meryem Alkan, Fatma Fidan, Sinem BozkurtTürk Osteoporoz Dergisi 138 2014;20: 137-9.

    -   Metastatic Oesophagus Carcinoma Presented with Neck and Arm Pain: A Case Report; Özlem Demircioğlu1, Berat Meryem Alkan1, Fatma Fidan1, Aliye Tosun1, Selami Akkuş2

         -       Reliability and validity of the Turkish version of the Short Case Reports in Clinical Medicine

Vol.3 No.4(2014).

    -   Gebelikte Geçici Kalça Osteoprozu: Olgu Sunumu; Günay T, Demircioglu O,. Causapedia 2016;5(2):115-120.

    -   Antikoagülan tedavi alan bir hastada tekrarlayan hemartroz. Fatma Fidan1, Berat Meryem Alkan1, Aliye Tosun1, Özlem Demircioğlu1, Sinem Bozkurt1, Fatma Gülçin Uğurlu1, Özge Ardıçoğlu1, Selami Akkuş2. Turk Med J. 2015; 7(3): 223-225.

    -   Boyun Ağrılı Hastalarda Manuel Terapi, Fizik Tedavi ve Egzersiz Tedavilerinin Karşılaştırılması; Demircioglu O., Yılmaz F.,Kuran B., 23. Ulusal Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Kongres Poster Sunumu. 

   -   Reliability and validity of the Turkish version of the Short Musculoskeletal Function Assessmentquestionnaire (SMFA-TR)" 26. Ulusal Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Kongresi”resim
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
2021 © copyright tbn web