Hasta hakları
+902165814200 International Patiens
Hasta Hakları

Sağlığınızı korumak, sürdürmek veya tekrar kazanmak için sağlık hizmeti almaya geldiğiniz Özel GİSBİR Hastanesi’nde günlük hayatta karşılaşmadığınız değişik uygulamalar, işlemler ve kavramlarla karşılaştığınızın farkındayız. Bu kapsamda GİSBİR Hastanesi olarak, Misyon, Vizyon ve Kalite Politikamızın ortaya koyduğu ilkelerle siz hastalarımızın ve yakınlarının hakları ile bizlerden beklentileriniz hakkında bilgilendirme sorumluluğunu taşımaktayız.

GİSBİR Hastanesi olarak, sağlık hizmetlerini en iyi şeklide verebilmek ve hasta hak ve ihlallerini ve buna bağlı yaşanabilecek problemleri önlemek adına, tüm sağlık personelimizi en iyi şekilde eğitmeyi hedeflemekte ve bu doğrultuda çalışmaktayız.


1- Hizmetlerden Yararlanma Hakkı 


 • Hastalarımız kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları, sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği konularında bilgi edinme hakkına sahiptir. 
 • Sağlık kuruluşları hastaları bilgilendirmek amacı ile hastaların kolayca ulaşabileceği uygun yerlere bilgilendirici pano, broşür ve işaretler bulundurmak zorundadır. 
 • Hastalarımız organ nakli ya da deneysel araştırma gibi uygulamalarda ülkenin yasa ve yönetmelikleri çerçevesinde hareket etme hakkına sahiptir. 
 • Hastalarımızın bedeni ve ruhi durumları dikkate alınarak, hangi işlemin neden ve nasıl yapıldığı, yapılacağı konusunda gerekli ve yeterli bilgi alma hakkı vardır. 
 • Tüm hasta ve yakınları her türlü hizmetten dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin eşit düzeyde faydalanabilmektedir.


2- Bilgilendirme ve Onay Hakkı 


 • Hastalarımız kendileri veya yasal temsilcileri kanalı ile önerilen tıbbi girişimleri ve her bir girişimin potansiyel risk veya yararlarını, önerilen girişimlerin alternatiflerini, tedavisiz kalmanın sonucunu ve gelişecek süreci içerecek şekilde sağlık durumları konusunda anlayabileceği dil ve yöntemle tam bilgi alma hakkına sahiptir. 
 • Hastalarımız talebini yazılı olarak bildirdikleri taktirde tüm tıbbı kayıt işlemlerinin yazılı bir kopyasını alma hakları vardır. 
 • Hastalarımızın bilgilendirme ve onayı tıbbı ve yasal zorunluluklar dışında, hastalığı ile ilgili ciddi yan etki riski, ölüm riski, nekahat ile ilgili problemler, başarı şansı gibi konularda bilgilendirme yapıldıktan sonra uygulanacak tedaviye karar verme hakkına sahiptir. Hastamız bu hakkı kullandığı taktide yapılacak işlemlere onay verdiğini kabul etmiş sayılır. 
 • Hastalarımız ağrının doğru değerlendirilmesi ve tedavisi konusunda bilgi alma hakkına sahiptir. 
 • Hastalarımızın ve ailelerinin organ ve diğer dokuları bağışlamayı nasıl seçecekleri konusunda bilgi alma hakları vardır. 
 • Hastalarımızın, hastanede yürütülen klinik araştırma ve deneylere nasıl katılabilecekleri konusunda haberdar edilme, katılmayı kabul eden hastalarımızın da nasıl korunacakları konusunda kendilerinin ve ailelerinin bilgi alma hakkı vardır. 
 • Hastalarımız hastane misyonu hakkında açıkça bilgi alma hakkına sahiptir.


3- Mahremiyete Hakkı 


 • Hastalarımızın tüm tedavi sürecinde mahremiyete uygun bir ortamda hizmet alma hakkı vardır. 
 • Hastanemize başvuran tüm bireylerin sağlık durumu, tıbbi durumu ve kişiye özel tüm bilgiler ölümünden sonra bile gizli kalacak biçimde korunur. Hastaya ait bu bilgiler hastanın açık izni veya mahkemenin kesin isteği üzerine açıklanabilir.


4- Saygı Görme Hakkı 


 • Hastalarımız her zaman ve her türlü koşulda kişisel itibarları korunarak saygılı, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma ve tedavi olma hakkına sahiptir.


5- Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı 


 • Hastalarımız kendi tedavilerinden sorumlu doktor, hemşire ve diğer sağlık personelinin kimliklerini, görev ve ünvanlarını bilme, seçme ve değiştirme hakkına sahiptir. 


6- Konsültasyon (İkinci Görüş) İsteme Hakkı


 • Hastalarımız tanı ve tedavileri konusunda konsültan hekim çağırma hakkına sahiptirler.


7- Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı 


 • Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere, hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya durdurmasını isteme hakkına sahiptir


8- Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme Hakkı 


 • Hastalarımız, mevzuatın öngördüğü usül ve şartlara uymak kaydı ile sağlık kurumlarını seçme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen hizmetten yararlanma hakkına sahiptir.


9- Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme Hakkı 


 • Hastalarımız dini farklılık gözetilmeksizin ve tedaviye engel olmadığı sürece dini vecibelerini serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir.


10- Güvenlik Hakkı 


 • Herkesin sağlık kurumunda güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkı vardır. Hastaların, ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirler hastanemizce alınır.


11- Refakatçi ve Ziyaretçi Bulundurma Hakkı 


 • Hastalarımız, hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ziyaretçi kabul etmek ve muayene ve tedaviye yardımcı olmak üzere, tedaviden sorumlu doktorun uygun görmesine bağlı olarak refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.


12- Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları 


 • Hastalarımız kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir.


13- Şikayet/Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı 


 • Hasta ve hasta ailesi hasta haklarının ihlali halinde hastanemizde şikayet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilmesi hakkına sahiptir.


Özel Tuzla GİSBİR Hastanesi Hasta Hizmetleri Birimi olarak; hastanemizden arzu ettiğiniz hizmeti almak ve sizlerin memnuniyetini sağlamak için;


 • Hastanemizden hizmet alan tüm hasta ve yakınlarının hastanemiz ile ilgili görüş ve düşüncelerini alır.
 • Bildirilen tüm görüşleri ilgili departman yöneticileri ile değerlendirir ve sizlerin talepleri doğrultusunda hizmet kalitemizi artırmak için çalışır,
 • Değerlendirme sonrası alınan kararlar ve sonuçlar hakkında, bölüme bildirimi yapan hastamıza geri dönüş yaparız.
 • Hasta İlişkileri Bölümü, sizlerin memnuniyetine katkı sağladığı kadar, sizlerin de öneri ve görüşleriniz ile hastanemizin gelişimine katkı sağlar. Şikayetleriniz ve olumsuz görüşlerinizle de sadece Hasta İlişkileri Bölümümüz değil ilgili tüm üst düzey yöneticilerimiz çözüm amaçlı ilgilenir.


Hasta İlişkileri Bölümüne görüş, öneri veya düşünceleriniz bildirmek için;


 • Görüşlerinizi internet aracılığıyla bildirmek için web sayfamızda yer alan ziyaretçi bölümünden e-mail gönderebilirsiniz. Ayrıca, posta adresimize mektup gönderebilir, katlarda ve bekleme salonlarında bulunan anket formlarını doldurabilir, yine katlarda ve bekleme salonlarında bulunan öneri ve şikayet kutularına yazarak bırakabilir, Hasta İlişkileri Bölümü yetkilileri ile yüz yüze görüşme talep edebilir ya da telefon ile görüşme yapabilirsiniz.
 • Şikayetlerinizi internet üzerinden sikayet@gisbirhastane.com adresine gönderebilirsiniz.


resim
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
2022 © copyright tbn web